Allt du behöver veta om COMT

COMT-genen är en av de viktigaste generna som påverkar vår hjärnfunktion. Den har en stor inverkan på vår förmåga att hantera stress, lära oss nya saker och hantera emotionella situationer. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad COMT-genen är, hur det påverkar oss och vilka faktorer som kan påverka den.

Vad är COMT-genen?

COMT-genen (Catechol-O-methyltransferase) är ett enzym som är involverat i metabolismen av neurotransmittorer som dopamin, noradrenalin och adrenalin. Genen är lokaliserad på kromosom 22 och har flera alleler som påverkar hur effektivt detta enzym fungerar. Variationer i COMT-genen har kopplats till olika psykiatriska tillstånd, som schizofreni, depression och ångest.

Vad gör COMT-genen?

COMT-genen är en gen som kodar för enzymet catechol-O-methyltransferas (COMT). Detta enzym är ansvarig för att bryta ner neurotransmittorer som dopamin och noradrenalin. Genen är involverad i en rad olika funktioner som emotionell reglering, kognitiva processer, smärtupplevelse och stresshantering. Forskning har visat att variationer av COMT-genen kan påverka hur individer reagerar på olika miljöer och situationer.

Vad är en mutation i COMT-genen?

En mutation i COMT-genen kan leda till att detta enzym inte fungerar som det ska, vilket kan påverka dopaminmetabolismen och leda till olika neurologiska och psykiatriska symtom.

Cirka 20-30 procent av kaukasier med europeisk härkomst har en COMT-genmutation som begränsar nedbrytningen av katekoler som bland annat dopamin, noradrenalin och adrenalin. Den här  mutationen av COMT-genen kallas Met/Met, AA eller +/+.

COMT är också förknippat med högre nivåer av kortisol och HPA-axeldysfunktion, vilket kan medföra att kroppen blir sämre på att lugna sig själv och stressa ner. 

COMT påverkar våra hormoner, och därmed även vår respons på stress, hälsa och välbefinnande. Människor med COMT-genmutation upplever både negativa och positiva känslor starkare än andra, bland annat tenderar de att vara mindre stresståliga och mer neurotiska. 

Vad är symtomen på en mutation i COMT-genen?

Mutationer i COMT-genen kan leda till olika symtom, beroende på vilken typ av mutation som förekommer. De vanligaste symtomen är:

 • Minskad koncentrationsförmåga

 • Lättare att bli stressad

 • Ökad impulsivitet

 • Ökad ångest och depression

 • Problem med att fatta beslut

 • Problem med att hantera känslor

 • Minskad förmåga att kontrollera humöret

 • Minskat minne 

 • Försämrad prestanda i skolan

Hur påverkar en mutation i COMT-genen dig?

En mutation i COMT-genen kan ha olika effekter på dig. Det kan leda till att du har en ökad risk för att utveckla vissa neurologiska sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom, schizofreni eller ADHD.

Det kan också leda till att du har en ökad risk för att utveckla vissa typer av cancer, såsom bröstcancer eller prostatacancer. Det kan också leda till en ökad risk för att utveckla vissa metabola störningar, såsom diabetes eller högt blodtryck.

Det kan också leda till att du har en ökad risk för att utveckla vissa hjärt-kärlsjukdomar, såsom hjärtsvikt eller stroke.

Är det farligt att ha en mutation i COMT-genen?

Det beror på vilken typ av mutation som finns i COMT-genen. I vissa fall kan mutationer leda till att det finns en ökad risk för vissa sjukdomar, men det är inte alltid fallet. Det är viktigt att konsultera en läkare för att få en noggrannare diagnos. Om du har en mutation i COMT-genen kan det vara nödvändigt att få regelbundna medicinska kontroller för att hålla koll på eventuella hälsoproblem.

Hur behandlas en mutation i COMT-genen?

Behandlingen för en mutation i COMT-genen är beroende av de symptom som den orsakar. Det kan innebära att ta mediciner för att lindra symtomen, eller att gå igenom psykoterapi för att hantera stress och ångest. I vissa fall kan det också vara nödvändigt att följa en speciell diet och motion för att hjälpa till att hålla symtomen under kontroll.

Finns det några förebyggande åtgärder för att förhindra mutationer i COMT-genen?

Ja, det finns vissa förebyggande åtgärder som kan hjälpa till att förhindra mutationer i COMT-genen. Det viktigaste är att undvika exponering för miljöfaktorer som kan orsaka mutationer, såsom strålning, kemikalier och andra toxiner. Det är också viktigt att följa en hälsosam livsstil, inklusive att äta en balanserad kost, regelbunden träning och att undvika tobaksrökning och alkoholmissbruk. 

Förebyggande åtgärder för att undvika hämmande COMT-aktiviteter

Det finns inte många kända sätt att förbättra COMT-aktiviteten. Sträva istället efter att undvika det som hämmar COMT-aktivitet. Det är nyckeln till att återhämta sig från COMT-relaterade problem.

Stötta COMT-genen med B-vitaminer som B2, B6, B9 och B12. Se till att få i dig till tillräckligt med magnesium också. 

Gör det lättare för din kropp att bryta ned katekoler. Begränsa ditt intag av livsmedel som innehåller aminosyrorna tyrosin, tryptofan och fenylalanin, eftersom de omvandlas till dopamin.

Begränsa ditt intag av koffein, eftersom koffein kan utlösa frisättning av katekoler. Begränsa ditt intag av alkohol och nikotin.

Metylerat dopamin

Forskning har också visat att patienter med mutationer i COMT-genen inte kan tolerera metylerat dopamin. Detta innebär att om en person har en mutation i COMT-genen, kan det leda till att de inte kan tolerera metylerat dopamin. Detta kan leda till att de upplever biverkningar som ångest, depression och andra psykiska störningar. Det är viktigt att förstå hur COMT-genen påverkar en persons förmåga att tolerera metylerat dopamin för att förstå hur det kan påverka deras hälsa.

COMT och kosttillskott

Om du har en MTHFR-mutation och COMT-mutation - kan det vara bra att använda rätt typ av B-vitaminer. Se exempel nedan:

 • B12 (kobalamin) - Hydroxokobalamin eller Adenokobalamin kan ha bättre påverkan på din hälsa. Metylkobalamin kan göra så att du mår sämre då många med COMT är känsliga mot metyl.

 • Folat - Folinsyra är att föredra, då många med COMT mår dåligt utav metylfolat.

COMT och östrogen

Överskott av östrogen saktar ner COMT-enzymets arbete. Dessutom är COMT till stor del ansvarig för att befria kroppen från skadliga östrogenmetaboliter, detta betyder att en långsam COMT kan ha en cykeleffekt där mer östrogen leder till mindre COMT-aktivitet vilket leder till mer östrogen och så vidare.

Undvik östrogenförstärkare som till exempel xenoestrogener, mejeriprodukter, parabener och eventuellt soja. Ät mat som tar bort överflödigt katakol-östrogen från kroppen och undvika mat och badprodukter som efterliknar östrogen.

Ät gärna korsblommiga grönsaker som kål, broccoli eller blomkål. Ät gärna även andra livsmedel eller kosttillskott som stödjer leverdetox i fas 2 (I fas 2 inaktiveras nämligen de skadliga ämnena genom att andra ämnen (eller molekylgrupper) binds till de skadliga ämnena). Det hjälper till att ta bort diverse östrogenmetaboliter.

COMT och fytonäringsämnen

COMT ansvarar för att bearbeta vissa fytonäringsämnen (katekolinnehållande flavonoider). Det är viktigt att undvika överkonsumtion av dessa fytonäringsämnen för att inte överväldiga en långsam COMT, samtidigt som antioxidantnivåerna hålls höga för att begränsa oxidativ skada.

Träning 

Träning kräver metylering och ökar katekolerna. Så om du har svårt att metylera på grund av COMT-genvaration (eller andra gener som MTHFR), kan det vara bättre att begränsa ansträngande träning.

Fasta kan öka katekolerna, vilket kan begränsa COMT-enzymets arbete.Tänk på att äta regelbundet och försök att behålla ditt blodsocker. 

COMT och stress

Denna COMT-genmutation begränsar kroppens förmåga att ta bort vissa stresshormoner med tre till fyra gånger. Stress känns starkare, varar längre och gör mer skada. Så se till att träna stressreducering och egenvård.

Vad är prognosen för personer med en mutation i COMT-genen?

Prognosen för personer med en mutation i COMT-genen varierar beroende på vilken typ av mutation som finns. I vissa fall kan mutationer leda till allvarliga neurologiska sjukdomar, men i andra fall har de inte ha någon känd effekt. Det är viktigt att konsultera med en läkare för att få en korrekt diagnos och för att få råd om vilka behandlingar som är lämpliga.