Återbetalning

För att säkerställa kundens intressen kan kunder ansöka om återbetalning inom 30 dagar efter köpet om inga beställningar slutförs. Om det har verifierats att vi inte levererar beställningarna kommer Genous att återbetala.

Genous hålls inte ansvariga för köp, återbetalning eller kompensation.
Eventuell återbetalning eller kompensation baseras enbart på underlåtenhet att leverera de produkter som tillhandahålls av Genous

Återbetalning kan erbjudas om följande villkor är uppfyllda:

  • Produkten är slut i lager och användare vill inte vänta på den längre.
  • Ordern levereras delvis; användare kan begära en delvis återbetalning för vänster.
  • Användare vill inte behålla beställningen längre av någon anledning om beställningen inte levereras.
  • Beställningar levererades fel av oss.

Observera: INGEN återbetalning kommer att erbjudas om användarna inte fick produkten på grund av felaktig leveransinformation från dem.
Användare ska skicka e-post till  info@genous.se