Behandlingar för brist

Det finns olika sätt att behandla B12-brist. Det mest vanliga är att du som lider av brist får receptbelagda tabletter med B12. Du kan också få sprutor, även om det inte är lika vanligt. Behandlingen ger ofta snabba resultat för bristen, men det kan komma att dröja innan dina upplevda symtom att försvinna. 

Behandling med tabletter

Tabletter är den vanligaste formen av behandling och är den mest bekväma och lättillgängliga formen av behandling. Tabletter kan tas dagligen eller varannan dag för att upprätthålla normala nivåer av folat och vitamin B12.

Behandling med sprutor

Sprutor är vanligtvis föreskrivna för patienter som har låga nivåer av folat och vitamin B12 och som behöver en snabb ökning av nivåerna. Sprutor kan också användas för att behandla patienter som inte kan ta tabletter eller som har svårt att absorbera vitamin B12. Det är viktigt att du följer läkarens råd och tar tillskott av folat och vitamin B12 regelbundet för att upprätthålla normala nivåer av folat och vitamin B12.


Om ditt blodvärde är mycket lågt, eller om du upplever att du har symtom från dina nerver i benen, så är det vanligt att din behandling inleds med sprutor och sedan sedan övergår till tabletter. 

Biverkningar

Biverkningar äroftast ovanligt, oavsett om du behandlas med sprutor eller tabletter. MEN har du en MTHFR- eller COMT- genmutation, så bör du testa dig fram försiktigt. Exempelvis, har du MTHFR så bör du ta en annan sort B12 än om du har COMT. Läs på mer om detta mer på vår hemsida under genmutationer.

Livslång behandling vid perniciös anemi

Den vanligaste orsaken till B12-brist är en form av blodbrist som kallas för perniciös anemi. Om det är den typen av blodbrist du lider av, så är behandlingen livslång. Antingen får du tabletter som du ska ta varje dag, eller så tar du sprutor var tredje månad.

Blodtranfusioner sker sällan

Om du lider av blodbrist behöver du inte tänka så mycket på blodtranfusioner, som idag är mycket ovanligt. Behandlingar med tabletter eller sprutor anses fullt tillräckliga.

Rätt behandling ger effekt

Ofta så återgår blodvärdet till mer normala värden, det vill säga det stiger, om du får rätt behandling. Det kan ta några veckor, eller månader (vid svår blodbrist). Dina symtom från dina nerver tar tyvärr mycket längre tid på sig att försvinna. Om det har gått lång tid, kan det vara så att de aldrig försvinner.