Vilka vitaminer passar dig?

För att försäkra dig om att du gör det bästa för din hälsa, är det viktigt att förstå tre huvudsakliga gener och deras inverkan, funktioner och mutationer som kan förekomma.

De tre generna och deras mutationer som vi fokuserar på är: MTHFR, COMT och VDR.

Flera studier från bland annat USA har genomförts med fokus på dessa tre gener, och vi på Genous strävar efter att belysa dessa studier samt fokuset på de här generna och deras mutationer som ett alternativ till bättre hälsa och välmående

I USA ökar gentester i popularitet som ett medel för välmående, där många läkare väljer att genomföra gentester för att kartlägga en hälsoproblematik.

Om du bär på en eller flera av dessa gener och deras genmutationer, så betyder inte att du automatiskt mår sämre eller kommer att må sämre. Det finns många som lever med genmutationer och mår bra.

Det är även avgörande vilken genmutation du bär på, med störst fokus på huruvida din genvariation är heterozygot eller homozygot. Det kan du läsa mer under respektive genkategori.

 

Ett gentest kan kartlägga dina problem

  • Om du misstänker att du bär på en genmutation och vill göra ett gentest kan du be din läkare. Tänk på att om din läkare nekar dig ett gentest, så kan du göra det själv istället med valfri gentestservice som 23andMe eller Ancestry 
    • Vi rekommenderar någon av dessa tjänster, eftersom de erbjuder så kallad ”raw data”, ett krav för att upptäcka just genmutationer.
    • Beställ hem ett gentest, och vänta mellan sex till åtta veckor på ditt resultat. När resultatet kommit, kan du hämta din ”raw data” antingen på deras hemsida eller via kundtjänst.
    • Spara din ”raw data” på din dator, och använd en annan tjänst för att kartlägga datan. Vi rekommenderar www.geneticgenie.com eftersom den är trygg och kostnadsfri.
    • Nu har du förhoppningsvis svaret, men vad ska du göra med informationen? Läs gärna på den samlade information hos oss på Genous eller gör egna studier.