Om oss

Genous mål är att öka kunskapen kring genmutationer och hälsoproblematik, och guida dig till rätt beslut för din hälsa.

Genetik och genmutationer är ett brett forskningsområde som ökar i popularitet, framförallt i USA, där fler läkare väljer att studera genmutationer och genetik i kartläggandet av patientens allmänna hälsotillstånd. Vi vill förmedla kunskap om framförallt MTFHR med närliggande områden.

Även i Europa tar genmutationer och genetik stora kliv framåt. Här ämnar vi på Genous att vara delaktiga och drivande för att förbättra människors liv och hälsotillstånd.

Vårt intresse för genetik och genmutationer härstammar från närstående som drabbats av hälsoproblem med koppling till gener.

Vi bedriver ingen egen forskning utan presenterar information och teorier kring genetik.