Orsaker till brist

Det finns flera olika orsaker till att du kan lida av brist på B12. De vanligaste orsakerna är kost, matsältningsproblem, sjukdomar, hög ålder, celiaki obalanas i tarmen. I den här texten berättar vi mer om de olika orsakerna, vad ligger bakom deras uppkomst och hur de kan påverka dig.

Kostfaktorer

En vanlig orsak till B12-brist är att man inte får tillräckligt med B12 från kosten. B12 finns främst i animaliska produkter som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. Veganer och vegetarianer löper därför större risk att utveckla B12-brist om de inte ersätter B12 från andra källor, som till exempel B12-tillskott eller berikade livsmedel.

Matsmältningsproblem

Matsmältningsproblem kan också orsaka B12-brist. Enzymet som behövs för att bryta ner B12 och absorbera det i kroppen, kallas intrinsic factor, produceras i magen. Om magen inte fungerar som den ska, till exempel på grund av sjukdomar som atrofisk gastrit eller kirurgi, kan detta leda till brist på intrinsic factor och därmed B12-brist.

Sjukdomar

En del sjukdomar kan orsaka B12-brist genom att påverka kroppens förmåga att absorbera vitaminet. Till exempel kan celiaki orsaka inflammation i tunntarmen som kan leda till malabsorption av B12. Crohns sjukdom, en annan sjukdom som påverkar mag-tarmkanalen, kan också leda till dåligt upptag av B12.

Hög ålder och atrofisk gastrit

Hos många äldre personer finns en sjukdom kan orsaka B12-brist. Den heter Atrofisk gastrit och är en inflammatorisk sjukdom som påverkar magsäckens slemhinna. Sjukdomen kan leda till en minskning av antalet celler som producerar magsyra och intrinsic factor, vilket kan påverka absorptionen av vitamin B12 och orsaka B12-brist. Atrofisk gastrit kan orsakas av en autoimmun sjukdom där immunsystemet attackerar och förstör de celler som producerar magsyra, eller av en långvarig infektion av bakterien Helicobacter pylori. Symptomen på atrofisk gastrit kan vara ospecifika och kan inkludera magont, illamående, matsmältningsproblem och trötthet.

Celiaki kan orsaka B12-brist

Celiaki är en autoimmun sjukdom som orsakar skador på tunntarmens slemhinna vid intag av gluten. Denna skada kan, om den lämnas obehandlad, leda till en försämrad absorption av näringsämnen, inklusive vitamin B12. Personer med obehandlad celiaki löper därför en ökad risk för att utveckla B12-brist. Symptomen på B12-brist och celiaki kan likna varandra, vilket kan göra det svårt att diagnostisera en B12-brist hos en person med celiaki. Därför är det viktigt att personer med celiaki som har B12-brist får lämplig behandling för att undvika eventuella komplikationer.

Kopplingen mellan tarmfloran och B12-brist

Tarmens bakterieflora spelar en viktig roll för kroppens hälsa och kan påverka absorptionen av vitaminer och mineraler, inklusive vitamin B12. En frisk tarmflora bidrar till att producera intrinsic factor, en molekyl som är nödvändig för att kunna absorbera vitamin B12 från maten vi äter.


Om tarmfloran är rubbad eller obalanserad, kan detta påverka produktionen av intrinsic factor och därmed absorptionen av vitamin B12. Detta kan leda till en B12-brist och orsaka olika hälsoproblem.


För att främja en hälsosam tarmflora är det viktigt att äta en balanserad och varierad kost som innehåller prebiotiska och probiotiska livsmedel. Prebiotika är kolhydrater som tarmbakterierna behöver för att överleva och blomstra, medan probiotika är levande bakteriekulturer som bidrar till en sund tarmflora. Att undvika överdrivet socker och fett kan också bidra till en hälsosam tarmflora.


Om man misstänker en B12-brist bör man söka medicinsk hjälp för diagnos och behandling. En hälsosam tarmflora kan bidra till att förebygga B12-brist, men det är viktigt att behandla en redan existerande B12-brist för att undvika eventuella komplikationer.

Sammanfattning

B12-brist är en vanlig sjukdom som orsakas av flera faktorer, inklusive bristande intag av B12 från kosten, matsmältningsproblem, sjukdomar och medicinska tillstånd. Veganer, vegetarianer och äldre personer är särskilt utsatta för B12-brist och bör vara extra uppmärksamma på att få tillräckligt med B12 från kosten eller tillskott. Personer med sjukdomar som påverkar mag-tarmkanalen, såsom celiaki eller Crohns sjukdom, bör också överväga att ta tillskott av B12 för att undvika brist.