Utredningar för B12-brist

Grupper som bör utredas


De som visar något symtom på B12-brist, samt de som befinner sig i riskgrupp och visar symtom, bör kontakta sin läkare för en utredning. 


Personer som är i riskgrupp för att utveckla vitamin B12-brist bör utredas. Riskfaktorer för vitamin B12-brist inkluderar att äta en vegansk eller vegetarisk diet, att ha en ärftlig sjukdom som påverkar matsmältningen, att ta mediciner som påverkar matsmältningen, att ha en autoimmun sjukdom eller att ha en sjukdom som påverkar magen eller tarmarna.

Personer som har symtom som trötthet, svaghet, yrsel, balansproblem, hudutslag, hudförändringar, sömnproblem, depression eller polyneuropati bör också utredas för vitamin B12-brist. 


Om du tror att du kan ha vitamin B12-brist, bör du kontakta din läkare för att göra en utredning.

 

Så fungerar en utredning för B12-brist


Allting börjar på vårdcentralen, där du gör en kroppsundersökning och blodprov som visar mängden hemoglobin i blodet.

Om din läkare tror att du har B12-brist, så är det vanligt att läkaren frågar om din känsel i fötterna, försämrade reflexer eller om slemhinnan i din mun (den blir röd och svider om du har brist på B12). Din läkare kanske också skriver en remiss till en specialist.

 

Blodprover mäter dina nivåer


Om läkaren misstänker att du lider av vitamin B12-brist, kan läkaren också ta ett blodprov för att mäta nivåerna av vitamin B12 och folsyra i blodet. Om dina nivåer av B12 är låga, kan läkaren också ta ett blodprov för att mäta nivåerna av ett protein som kallas homocystein. 


Dina nivåer av homocystein ligger till grund för att visa om du kanske lider av perniciös anemi, en form av vitamin B12-brist. I så fall kan läkaren också ta ett blodprov för att mäta nivåerna av intrinsic factor, ett protein som hjälper till att absorbera vitamin B12.  Med hjälp av blodprover kan vårdpersonalen också mäta dina nivåer av P-folat och metylmalonsyra.

 

Det händer efter blodprover


Med blodproverna kan din läkare slå fast vilken sorts blodbrist du lider av, och även vilka andra prover som kan behövas. Om dina röda blodkroppar har förstorats, så kan du lida av brist på B12 eller folsyra. Du kan lida av brist av både B12 och folsyra på samma gång, men tänk på att symtomen av de två bristerna är liknande varandra. Speciella blodprover kan användas för att slå fast om du lider av perniciös anemi, vilket också orsakar B12-brist.

 

Övriga undersökningar


I vissa fall förekommer även utredning med så kallad gastroskopi. Då väljer vårdpersonalen att även ta prover från magens slemhinnor.

I vissa fall förekommer benmärgsundersökning. Vårdpersonalen bedövar dig i huden, och tar (oftast) ett prov från baksidan av bäckenbenet. 

Läkaren kan också ta en röntgen av magen för att se om du har några abnormiteter som kan orsaka vitamin B12-brist.